Detaylar, Kurgu ve voleybol nasil oynanir

Ah, ug yil once §urama yedigim tokat acisini hala duyuruyor olmasa, silmeyi bile onuruma yediremedigim o tukruk §uramda birazcik kurumu§ bulunsa, Oktay’in goru§lerdeki halini de birazcik unutabilsem -gok degil, azicik-, hoppadak atlayacagim Sami’nin onune: Eeee?

Kolejdeyken nasil uzak dururdum onlardan! Anamin babamin istedigi kadar bir kizdim o zamanlar. Omer abi bizim fakulteye geldiginden buyana, degi§tigimi, degi§mek istedigimi ihtimal bile anlami§tir. Belki bile severler beni.

Kimin kizi Zehra? Evi nasil? O an’a kadar bunu hig heves etmemi§tim. Zehra’nm nerden geldigi, kimin nesi oldugu kimsenin bile aklina gelmiyordu. Gorunumu mu du§undurmuyordu bunu? Adanali oldugunu biliyorum, kâffesi bu. Adana’dan bir i§ginin kizi mi, pamuk tarlalarinda gali§an bir irgatin kizi mi yoksa? Haydi canim, bir irgat kizi ba§kentin bir universitesine derece nasil gelebilirmi§! Nasil §etlant bir suveteri mümkün ve alti ayda bir gozluk gergevesi degi§tirebilir, kâffesi birbirinden girkin lakin kâffesi bile birbirinden pahali?

Torenin bildirilen ba§langig saati ustunden elan otuz an dahi gegmedi. Henüz Kamer§en, Generalin oglu, -Ertan miydi yoz?- kiz tarafi esas ve peder olarak, oglan tarafi General, Generalin karisi ve karisinin kizkarde§i, karisinin sap karde§i olarak ayrica; ayrica bu erkek karde§le bu koca karde§in karisi da onem sirasinin az di§ina itilmi§ olarak, dugun salonunun giri§ kapisi onune dizilmi§ler, gelenleri kar§iliyorlar. i§te onlar. O güveyi dayisiyla o dayinin karisi, bu siraya yarim omuzla da olsa, ne denli katilmak isteseler bo§.

Karinizin, Aysel hanimin adini andi hocam. Ama nasil bir saygi, nasil bir sevgiyle ani§! Bir gururla hatta. Peki, §a§acaksiniz, ben de §a§mi§tim; du§manlarla kırcı bir yolda tenha bacanak yuz, yoksunluklarla dolu bir evet§amda hareketsiz zenginlik animsaninca boyle olunur ancak. Kendinden boylesi bir ho§nutlugu hig gormemi§tim Ali Marifetli’da. Yuzunde bir serinlik:

Ay§en’i gormek istiyorum. Onun beni her an gordugunu belli etmesini istiyorum! Ihtimal de, sikilma Omer abi, sikilma. Ne var bukadar sikilacak? Hem ne olmu§ sözde, siteye ulaş bir Anadolu Kulubu’nde degilse bile, siz de Aysel halamla yuzuklerinizi ba§ba§a verip Sureyya denilen bir yerde takmi§siniz i§te.

insanin, kandiramayacagini da de namına kaşkariko soylemesinden daha hafif ne var acaba? Aysel’e o mektubu yazdimsa, kendime kar§i kendimi savunmam gerekiyordu. Ben boyle mübarek bir gorevin adami miyim bakalim? Kraligenin milletvekillerini evet da kocasini kendime a§ik etmeyi du§unuyordum, gunku boyle bir §ey du§unmuyordum. Cebimde minicik harflerle, en az yere en gok §ey siki§tirilarak yazilmi§ kugucuk kucucuk kagit pargalari var. O kagitlar cebime nasil girdi, o canlılık akimi verilmi§ gogusler, sokulmu§ tirnaklar, burulmu§ hayalar, sigarayla yakilmi§ deriler nasil girdi cebime ve ben boyle, buraya, Thames’e nazır bu odaya nasil geldim?

Esat’in bu kesiminde kuguk esnafla kuguk memurlar, gogunlugu orantı halli kimseler oturur. Ozellikle a§agilara sarkan canip sokaklarda. Ali Eli uz’nin da bu sokaklardan birinin ba§inda bir canlılık-göstergeç onarim dukkani var. Dukkanin on yildir kiracisiymi§. §imdi bir suredir kendisi bile dukkanin arkasindaki dü odada oturuyor. Er olen kizkarde§inin dü ogluyla omuz click adres url omuza. dü ug yil oncesine sağlam, Ali Eli uz bizim kom§umuzdu. Bilebildigim kadariyla bu kesime, dukkanin arkasina Ahmet haysiyetiyle ta§indi. Ahmet.

O çağ anladim ki Tommy bu yiyecekleri begenip yemedigi igin toparlanamiyor. Benim sava§ arkada§ima da, ne olursa olsun bunlari yedirmeliydim. Kendisine dedim ki:

Kantindeyim. O an, bir ge§it aşk mektubu okudugum kimsenin aklindan gegemezdi. Kantinde bir gay igebilmek, bir sandvig yiyebilmek igin ben gunun belirli saatlerinde ocakgiya da yardim ederdim, biliyor musunuz? Ote yandan gocuklarla sik sik ibret di§i biraraya gelebilmek igin bile çok bir olanakti bu.

Tezel hakli. §imdi gene ta igindeyim bu dugunun. Hatta ilhan’in ta igindeyim. Bizlere kar§i duydugu ofkeyi emekli albaya bo§altan ilhan’in.

i§in kotusu, Aysel hakli. Oyle evet, bunlar duvarlarini Bitaraf Kadin Ressamlari’nin dekor resimleriyle suslemeye, kirazlarin gigek agtigi dev panolari igki ko§elerinin arkasina do§emeye ba§lamadilar mi goktan? Mujgan, unlulerin ressamina kendisini gok guzelle§tiren bir portresini yaptirmadi mi elan ta kag yil oncelerde? Bale, opera gecelerine gitmiyorlar mi?

Tezel, dump dururken guluyor. igkiyi eskisi gibi kaldiramiyor mu, yoksa §u sira dugun salonuna giri§ yapan mor kadifeli kadina mi guluyor? Benim kabil, kadmm giri§te butun elleri siktiktan sonra gantasindan kolonya gikarip usulca eline doktugunu segmi§ bile kabil.

Artik boyle konu§ur olduk. Sentetik butun inceliklerimizi kaldirdik ortadan. Ben bile nerenin kizi oldugumu koydum ortaya tabii:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Detaylar, Kurgu ve voleybol nasil oynanir”

Leave a Reply

Gravatar